Terug naar het overzicht

Beslag na een opgerolde wietplantage

Inbeslagname door Justitie

In het geval uw wietplantage wordt opgerold (en Justitie vermoedt dat er eerder is geoogst en dus crimineel winst is behaald) zal de Officier van Justitie de rechter verzoeken, naast een straf, ook een ontnemingsmaatregel op te leggen. Dit betekent dat de crimineel behaalde winsten moeten worden terugbetaald aan de Staat.

Hoe lang duurt die rechtszaak over opgerolde wietplantages?

Probleem is dat een rechterlijke uitspraak vaak jaren op zich laat wachten. Het is niet ongebruikelijk dat de dagvaarding (dat is de brief met daarin de oproep om bij de rechter te verschijnen) pas twee jaar na de inval door de politie op de mat valt. En daarna kan een verdachte (en het Openbaar Ministerie) nog in hoger beroep bij het Gerechtshof (en daarna zelfs nog in cassatie bij de Hoge Raad). Met andere woorden; het kan soms wel 4 tot 6 jaar duren voordat een uitspraak definitief is (ook wel onherroepelijk genoemd).

Wanneer mag Justitie spullen van mij in beslag nemen?

Om ervoor te zorgen dat er tegen die tijd nog iets te halen valt voor Justitie (van een kale kip valt immers niet te plukken) heeft de wetgever een slim trucje bedacht. De Officier van Justitie mag al beslag leggen vóórdat de uitspraak van de rechter definitief is. Sterker nog, er mag al beslag gelegd worden nadat iemand verdachte is geworden (in de praktijk vaak direct na ontdekking van de wietkwekerij).

Wat wordt vaak in beslag genomen?

Justitie is natuurlijk allereerst op zoek naar contant geld. Dit vertegenwoordigt immers niet alleen een bepaalde “waarde” maar is tegelijkertijd een aanwijzing dat er eerder is geoogst (en dus winst is behaald). Daarnaast is Justitie dol op het leggen van beslag op huizen, boten, auto’s, sieraden (en andere waardevolle spullen) en bankrekeningen.

Kan ik iets doen tegen de inbeslagneming?

Ja! Er zijn grofweg drie mogelijkheden. Allereerst kunt u afwachten. Uiteindelijk zal de rechter (in de strafzaak) ook een besluit nemen over het beslag. Nadeel is wel dat auto’s, boten etc. in de tussentijd door Justitie worden verkocht (bij Domeinen) zodat u hooguit (bij vrijspraak) een vergoeding krijgt.

Procederen tegen de inbeslagname (bezwaarschrift indienen)

Daarnaast kunt u gaan procederen tegen de inbeslagneming. Hiervoor dient een bezwaarschrift ingediend te worden bij de Rechtbank. De rechter beoordeelt in dat geval of het “hoogst onwaarschijnlijk” is dat de rechter (in geval van een bewezenverklaring) ook een ontnemingsmaatregel zal opleggen. Komt de rechter (die over het bezwaarschrift oordeelt) tot de conclusie dat het inderdaad “hoogst onwaarschijnlijk” is, dan wordt bepaald dat de inbeslaggenomen goederen (of rekeningen etc.) moeten worden teruggegeven.

De zekerheidstelling

En derde mogelijkheid is het stellen van “zekerheid”. Dit betekent dat aan de Officier van Justitie wordt gevraagd datgene wat in beslag is genomen te taxeren. Dit houdt in dat de dagwaarde wordt bepaald. In ruil voor het betalen van de dagwaarde aan Justitie wordt het beslag opgeheven (en krijgt u de spullen terug). Het voordeel van zekerheid stellen is dat het “gratis” is. U krijgt immers de spullen terug na betaling van een “waarborgsom” maar die bent u niet kwijt. Mocht de rechter u alsnog vrijspreken (of bepalen dat er geen winsten zijn behaald) krijgt u ook t.z.t. dat bedrag weer teruggestort. Het enige nadeel aan de zekerheidstelling is dat de verdachte wel moet beschikken over voldoende financiële middelen om de zekerheid te kunnen stellen.
Hebt u naar aanleiding van deze blog nog vragen? E-mail mij naar keizer@kknm.nl of bel 06-20446860.

Vragen over uw zaak?

    Heeft u al een dagvaarding ontvangen? Vul dan het uitgebreide contactformulier in