Mijn wietplantage is opgerold. Wat moet ik doen?

‘Het belangrijkste is dat u niet in paniek raakt. Angst is een slechte raadgever. Als de politie u vragen stelt, doet u er verstandig aan geen antwoord te geven totdat u met een van de advocaten van wietplantage-opgerold.nl hebt kunnen overleggen. Let op! U bent niet verplicht antwoord te geven op de vragen van de politie.’

De politie staat bij me voor de deur en ik heb een wietplantage thuis. Wat moet ik doen?

‘De politie mag uw woning niet zomaar binnen komen. Dat mag alleen als er sprake is van toestemming van de bewoner of als zij in het bezit zijn van een huiszoekingsbevel (machtiging binnentreden zonder toestemming bewoner). Als de politie een dergelijke machtiging niet kan tonen, adviseren wij u geen toestemming te verlenen.’

Wat is een dagvaarding?

‘Een dagvaarding is niets meer dan een oproep om bij de rechter te verschijnen. In een dagvaarding staat (onder andere) waar en wanneer u bij de rechter moet verschijnen en waarvan u wordt verdacht. Dat laatste noemen juristen de tenlastelegging.’

Ik heb een dagvaarding ontvangen. Wat gaat er nu gebeuren?

‘Op de in de dagvaarding genoemde dag en tijdstip gaat de rechter uw zaak behandelen. Het is daarbij niet van belang of u daarbij aanwezig bent. Bent u er niet? Dan wordt de zaak zonder u behandeld (en wordt u in de meeste gevallen veroordeeld). We noemen dat “bij verstek”. U bent dus niet verplicht om aanwezig te zijn, maar het is wel verstandig. Ook kunt u een advocaat machtigen om namens u het woord te voeren.’

Ik heb een dagvaarding ontvangen. Wat moet ik doen?

‘In het geval u een dagvaarding hebt ontvangen is het verstandig uw zaak te laten beoordelen door een (gespecialiseerde) strafrechtadvocaat. De advocaten van wietplantage-opgerold.nl bieden een gratis en vrijblijvend gesprek aan waarin u al uw vragen kwijt kunt (zie ook: Blog 2: Wat kan een advocaat voor u betekenen). Voor een spoedig contact adviseren wij u ons uitgebreide contactformulier in te vullen via https://www.wietplantage-opgerold.nl/contact/

Justitie wil mij een torenhoge boete opleggen. Wat moet ik doen?

‘Waarschijnlijk hebt u geruchten gehoord (of zaken gelezen op het internet) dat u tienduizenden euro’s boete opgelegd kunt krijgen van de rechter. Dat is niet juist. De rechter legt in wietzaken wel eens boetes op (voornamelijk voor plantages tot 100 planten), maar de hoogte van de boete is meestal beperkt tot 1000 euro. Wel kan de Officier van Justitie een vordering indienen tot “ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel” (zie Blog 1: Ontnemingsmaatregel of Pluk-ze). Dit betekent –platgezegd- dat het criminele geld dat (volgens Justitie) is verdiend met de kwekerij van u kan worden afgenomen. Let wel: de schatting door Justitie is in de meeste gevallen veel hoger dan er daadwerkelijk door u is verdiend (zie Blog 3: Voordeelsberekening bij ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel)’

Politie en Justitie stellen dat ik veel heb verdiend met de wietkwekerij. Hoe komen zij aan dat bedrag?

‘Tijdens de inval door de politie wordt er een schatting gemaakt van het aantal eerder gerealiseerde oogsten. Deze schatting wordt gebaseerd op een aantal “indicatoren” zoals de vervuiling van het koolstoffilter, stof op de kappen/lampen, aanwezigheid van knipresten, productiedata, aanvang huurcontract etc. Het aantal oogsten wordt vervolgens vermenigvuldigd met het aantal aangetroffen planten en opnieuw vermenigvuldigd met de verwachte opbrengst per plant (meestal rond de 30 gram) én de straatprijs (4070 euro per kilo). Van de uitkomst van die berekening worden vervolgens een aantal (standaard) kosten afgetrokken (investeringskosten, afschrijvingskosten, variabele kosten, energiekosten, knipkosten en huisvestingskosten). Wat resteert is de geschatte opbrengst van de wietkwekerij (zie ook Blog 3: Voordeelsberekening bij ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel).’

Ik heb veel minder verdiend met de hennepkwekerij dan Justitie stelt. Wat moet ik doen?

‘Het vervelende aan de ontnemingsmaatregel is dat de Officier van Justitie niet hoeft te “bewijzen” hoeveel crimineel geld daadwerkelijk is verdiend. De Officier van Justitie hoeft dat bedrag alleen maar “aannemelijk” te maken. Dit betekent dat er een schatting wordt gemaakt op basis van wat er wordt aangetroffen tijdens de inval. Daarna wordt er een berekening gemaakt (zie ook het antwoord op de vraag: Politie en Justitie stellen dat ik veel heb verdiend met de wietkwekerij. Hoe komen zij aan dat bedrag?). In feite vindt er dan een soort “omkering van de bewijslast” plaats. Dit betekent dat u (en uw advocaat) moeten gaan “bewijzen” dat het verdiende bedrag (veel) lager is. Hoe doet u dat? Door bewijsmiddelen te verzamelen, zoals getuigenverklaringen, foto’s, rekeningen, bonnetjes etc.) waaruit blijkt dat de wietkwekerij korter heeft gestaan dan Justitie denkt.’

Mijn dure spullen (tv, auto, boot etc.) zijn inbeslaggenomen door de politie. Wat kan ik doen?

‘De Officier van Justitie heeft de bevoegdheid om dure spullen in beslag te nemen. Dit doet de Officier om ervoor te zorgen dat (een deel van) het ontnemingsbedrag ook daadwerkelijk wordt betaald. De advocaten van wietplantage-opgerold.nl kunnen voor u een klaagschrift indienen bij de rechter. De rechter zal dan bepalen of het beslag terecht is geweest. Zo niet, dan ontvangt u de goederen weer terug. Ook is het mogelijk om in overleg met het Openbaar Ministerie een zogenaamde “zekerheidsstelling” te voldoen. Dit betekent dat een geldbedrag wordt betaald aan Justitie in ruil voor de goederen. Dit geldbedrag bent u niet kwijt maar staat in depot. Als de rechter vervolgens besluit dat u geen crimineel geld hebt verdiend, krijgt u het geld weer terug. Let op! Als u niet doet loopt u het risico dat uw goederen bij opbod worden verkocht door de Dienst Domeinen.’

Ik moet naar de rechter. Krijg ik nu een hoge boete?

‘Nee. De boetes die doorgaans worden opgelegd in hennepzaken zijn niet (veel) hoger dan 1000 euro. Bij hennepkwekerijen van meer dan 100 planten wordt echter meestal geen boete opgelegd maar een werkstraf (eventueel in combinatie met een voorwaardelijke gevangenisstraf).’

Welke straf kan ik verwachten als mijn wietplantage is opgerold?

‘De rechter in Nederland houdt bij de strafmaat rekening met verschillende zaken, zoals het aantal planten, of er sprake is van diefstal van stroom, of u eerder met Justitie in aanraking bent geweest en uw persoonlijke omstandigheden. Voor zogenaamde “first offender” (iemand die niet eerder voor drugszaken bij de rechter is geweest) geldt als uitgangspunt een geldboete van 1000 euro (tot 100 planten), een werkstraf van 120 uur en 1 maand voorwaardelijke gevangenisstraf (100-500 planten) of een werkstraf van 180 uur en 2 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf (500-1000 planten).’

Wat is een voorwaardelijke gevangenisstraf?

‘Een voorwaardelijke gevangenisstraf houdt in dat u, in principe, niet naar de gevangenis hoeft onder de voorwaarde dat u zich netjes gedraagt gedurende de proeftijd (meestal 2 jaar). Komt u wel binnen de proeftijd opnieuw met Justitie in aanraking, zal de Officier van Justitie de rechter vragen de voorwaardelijk straf alsnog ten uitvoer te leggen (bovenop de straf voor het nieuwe strafbaar feit).’

Mijn wietplantage is opgerold en ik ben verhoord door de politie. Hoe lang gaat het vervolgens duren voordat ik duidelijkheid heb?

‘Helaas is het zo dat de afwikkeling van hennepzaken geen prioriteit heeft bij Justitie. Het is dan ook vaak zo dat een dagvaarding (oproep om voor de rechter te verschijnen) vaak pas na 1,5 tot 2 jaar volgt. Hierna kan de verdachte en de Officier van Justitie nog in hoger beroep. Ook dat duurt vaak minimaal een jaar.’

De energiemaatschappij heeft mijn meter meegenomen. Mag dat?

‘Ja. De energiemeter wordt meegenomen teneinde te kunnen vaststellen of er sprake is geweest van diefstal van stroom en om ervoor te zorgen dat de teruggeplaatste meter 100% veilig is. In veel gevallen wordt de meter namelijk gemanipuleerd waardoor er sprake is van een verhoogd risico op brand.’

Ik heb een rekening ontvangen van mijn energiemaatschappij en ik kan het niet betalen. Wat kan ik doen?

‘Wij adviseren u contact op te nemen met de energiemaatschappij en te komen tot een betalingsregeling. Probleem is namelijk dat u de meter niet teruggeplaatst krijgt voordat de rekening (in ieder geval gedeeltelijk) is betaald.’

Ik heb een rekening ontvangen van mijn energiemaatschappij en ik ben het er niet mee eens. Wat kan ik doen?

‘Wij adviseren u in dat geval (met behulp van een advocaat) de hoogte van het bedrag te betwisten. U moet dat schriftelijk doen. De energiemaatschappij kan de hoogte van het bedrag vervolgens aanpassen. Doen zij dat niet, dan kunt u de zaak voorleggen aan de kantonrechter.’

De burgemeester wil mijn woning sluiten vanwege een opgerolde wietkwekerij. Mag dat?

‘De burgemeester heeft de bevoegdheid (op grond van de Wet Democles) zogenaamde drugspanden voor bepaalde tijd te sluiten. Hiervoor is echter wel vereist dat er sprake is van een zekere mate van overlast. Ook moet er eerste een waarschuwing worden gedaan en moet de burgemeester de belangen van iedere betrokkenen in zijn oordeel meewegen (wonen er bijvoorbeeld minderjarigen in de woning?) en de ernst van de overtreding daarbij afwegen (hoeveel planten etc.). Tegen deze beslissing is het mogelijk om in bezwaar te gaan bij de gemeente en daarna in beroep bij de rechtbank. Als een sluiting op korte termijn gepland staat, is het mogelijk een kort geding te beginnen en de voorlopige voorzieningenrechter te vragen de beslissing van de burgemeester ongedaan te maken.’

Wat kost een advocaat van wietplantage-opgerold.nl

‘De advocaten van wietplantage-opgerold.nl zijn stuk voor stuk doorgewinterde strafrechtadvocaten. Hierdoor kunnen zij binnen no-time een inschatting maken van uw zaak. Ook kennen zij de wetgeving en jurisprudentie (rechtspraak) door en door. Het gevolg hiervan is dat zij efficiënt kunnen werken en niet méér tijd aan uw zaak hoeven te spenderen dan absoluut noodzakelijk is. Tijdens het eerste gesprek met uw advocaat worden er financiële afspraken gemaakt (dat kan op basis van een uurtarief of een vaste prijs) en er wordt gekeken of u in aanmerking komt voor pro deo. Is dat het geval? Dan vragen wij dat voor u aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. In dat geval neemt de Staat (het overgrote deel van) de kosten van de advocaat voor zijn rekening (zie ook: wat is pro deo).’

Wat is pro deo?

‘Pro deo betekent letterlijk: “Voor God”, maar in de praktijk betekent het een subsidie voor advocaatkosten (gesubsidieerde rechtsbijstand). Dit betekent dat de Nederlandse overheid de advocaatkosten betaalt (met uitzondering van een verplichte eigen bijdrage). Bent u gehuwd/samenwonend/eenouder-gezin dan mag uw gezamenlijke bruto-jaarinkomen niet hoger zijn dan 44.000 euro. Bent u alleenstaand? Dan mag u inkomen niet hoger zijn dan 31.100 euro. Let op: de Raad voor Rechtsbijstand kijkt altijd naar uw inkomen van twee jaar geleden. De reden daarvoor is dat zij uw inkomen controleren bij de Belastingdienst en die weten nog niet wat u dit jaar hebt verdiend. Mocht het zo zijn dat uw inkomen dit jaar aanzienlijk is gedaald ten opzichte van twee jaar geleden, dan vragen wij de Raad voor Rechtsbijstand te kijken naar uw huidige financiële situatie. U dient daarvoor dan een aantal formulieren in te vullen. Vraag hiernaar bij onze advocaten!’

Welke straf kan ik krijgen voor het telen van wiet/hennep?

‘De maximale straf voor het telen van wiet is 6 jaar gevangenisstraf. Dat wordt in de praktijk echter nooit opgelegd. Doorgaans wordt voor personen zonder strafblad een werkstraf opgelegd in combinatie met een voorwaardelijke gevangenisstraf. De hoogte is afhankelijk van het aantal planten, of er sprake was van diefstal van stroom, de mate van professionaliteit etc. Als u wilt weten wat de verwachtte straf is in uw zaak, kunt u vrijblijvend contact opnemen met een van onze advocaten.’

Wat is wederrechtelijk verkregen voordeel / ontnemingsmaatregel?

‘In het geval de Officier van Justitie besluit u te vervolgen voor bijvoorbeeld het telen van wiet, wordt er doorgaans eveneens een vordering ingediend ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel. Dit houdt -simpel gezegd- in dat Justitie de criminele winsten die u hebt genoten van u wil afpakken. Hiervoor kunnen ook uw persoonlijk bezittingen in beslag worden genomen. De politie zal, naar aanleiding van hetgeen bij u wordt aangetroffen, een schatting maken van het aantal oogsten die u hebt gedraaid. Op basis van het aantal aangetroffen planten wordt vervolgens een berekening gemaakt van de totale opbrengst van de kwekerij. Dit wordt vervolgens vermenigvuldigd met de straatprijs van wiet (€ 4.070,00 per kg) en daar worden de gebruikelijke kosten (zoals water, stekjes, voedingsmiddelen etc.) van afgetrokken. Het bedrag dat resteert moet u vervolgens gaan terugbetalen aan de Staat, tenzij u bij de rechter aannemelijk kunt maken dat de daadwerkelijke opbrengst veel lager lag dan die in de berekening. Het is dan ook raadzaam altijd een gespecialiseerde strafrechtadvocaat in te schakelen als u wordt geconfronteerd met een ontnemingsvordering.’