Terug naar het overzicht

Wat is een ontnemingsvordering?

‘In het geval de Officier van Justitie besluit u te vervolgen voor bijvoorbeeld het telen van wiet, wordt er doorgaans eveneens een vordering ingediend ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel. Dit houdt -simpel gezegd- in dat Justitie de criminele winsten die u hebt genoten van u wil afpakken. Hiervoor kunnen ook uw persoonlijk bezittingen in beslag worden genomen. De politie zal, naar aanleiding van hetgeen bij u wordt aangetroffen, een schatting maken van het aantal oogsten die u hebt gedraaid. Op basis van het aantal aangetroffen planten wordt vervolgens een berekening gemaakt van de totale opbrengst van de kwekerij. Dit wordt vervolgens vermenigvuldigd met de straatprijs van wiet (€ 4.070,= per kg) en daar worden de gebruikelijke kosten (zoals water, stekjes, voedingsmiddelen etc.) van afgetrokken. De Officier van Justitie zal vervolgens de rechter ter terechtzitting vragen om, naast een straf, ook op te leggen dat u dat bedrag terugbetaalt aan de Staat. Dit wordt de ontnemingsvordering genoemd.’

Vragen over uw zaak?

    Heeft u al een dagvaarding ontvangen? Vul dan het uitgebreide contactformulier in