Terug naar het overzicht

Help mijn wietplantage is opgerold vandaag! Wat moet ik doen?

Inval door de politie

Veel mensen die wiet telen krijgen op enig moment met de politie te maken. Het belangrijkste is dat u niet in paniek raakt. Angst is een slechte raadgever. Als u wiet teelt moet u rekening houden met de mogelijkheid van een politie-inval. Wees dus voorbereid!

Voorbereiding

Zorg ervoor dat u het telefoonnummer van uw gespecialiseerde hennepadvocaat in de buurt heeft (0620446860). Zet het niet alleen in uw telefoon maar schrijf het ook ergens op (in geval uw telefoon in beslag wordt genomen). Bel uw advocaat zo spoedig mogelijk.

Politie

De politie is niet in alle gevallen bevoegd om uw woning te betreden. Enkel in geval zij in het bezit zijn van een zogenaamde “machtiging tot binnentreden” (huiszoekingsbevel) van de hulp-Officier van Justitie mogen zij binnentreden. Vraag daar dus altijd naar! Geef nooit toestemming om de woning te betreden! De reden daarvoor is dat eventuele onrechtmatigheden met betrekking tot het binnentreden (bijvoorbeeld omdat er onvoldoende redenen waren om u als verdachte aan te merken) worden opgeheven in geval van een toestemming van de bewoner.

Zwijgrecht

De politie kan u vragen stellen. Let daarbij goed op! Niet alleen wat u zegt tijdens een officieel verhoor (op het politiebureau) kan terechtkomen in uw strafdossier! Alles wat een politieagent ziet en hoort kan hij opschrijven in een proces-verbaal. Als u vragen worden gesteld (en u hebt nog niet overlegd met uw advocaat) dan doet u er verstandig aan om gebruik te maken van uw zwijgrecht (ten aanzien van alle vragen).

Diefstal stroom

Het telen van wiet gaat vaak samen met diefstal van stroom. De reden daarvoor is dat de lampen in wietplantages veel stroom verbruiken waardoor de kans op ontdekking (in geval de stroom legaal wordt afgenomen) wordt vergroot. Veel kwekers verlagen dit risico door de stroom illegaal af te nemen (“achter de meter langs”). Vaak zorgt dit wel voor verhoogd risico op brand.

De politie valt een woning meestal binnen samen met een slotenmaker (die het slot kan verbreken) en een specialist van de energiemaatschappij. In geval van diefstal van stroom zal de elektriciteit worden afgesloten. U zit vanaf dat moment zonder stroom. Binnen twee weken ontvangt u een factuur van de energiemaatschappij. U zult de schade (vergezeld van een boete) moeten betalen (of een betalingsregeling treffen) voor de heraansluiting van de elektriciteit.

Aanhouding / arrestatie

Als u wordt aangehouden (gearresteerd) door de politie wordt u naar het politiebureau gebracht. Daar zult u gevraagd worden of u voorafgaand aan het politieverhoor contact wilt met een advocaat. Maak daar altijd gebruik van! U hebt het recht om zelf een naam op te geven van uw voorkeursadvocaat. Zorg ervoor dat uw advocaat een gespecialiseerd hennepadvocaat is! In het geval u de naam opgeeft van JOHAN KEIZER (KEIZER STRAFRECHT te Amsterdam) neemt hij direct contact met u en de politie op om te overleggen. Ook is het mogelijk dat mr. KEIZER het politieverhoor bijwoont. Deze bijstand (voor een aangehouden verdachte) is kosteloos.

Verhoor

Zolang u geen (telefonisch) overleg hebt kunnen voeren met uw gespecialiseerde hennepadvocaat doet u er verstandig aan gebruik te maken van uw zwijgrecht!

Na het verhoor

Nadat het verhoor is afgerond wordt u -in verreweg de meeste gevallen- heengezonden (dan mag u naar huis). In het geval er meerdere verhoren moeten plaatsvinden (omdat het om een hele grote zaak gaat of er zijn meerdere verdachten) kan uw verblijf op het politiebureau meerdere dagen duren (maximaal 3 dagen).

Na het verhoor (of de verhoren) blijft het lang stil van de zijde van de politie of het Openbaar Ministerie. Soms duurt het wel twee jaar voordat u een dagvaarding ontvangt. Het is van groot belang dat u deze tijd gebruikt om, samen met uw advocaat, een verdedigingsstrategie te ontwikkelen.

Hebt u naar aanleiding van deze blog nog vragen? E-mail mij naar keizer@kknm.nl of bel 06-20446860

Vragen over uw zaak?

    Heeft u al een dagvaarding ontvangen? Vul dan het uitgebreide contactformulier in