Terug naar het overzicht

Mag je wietplanten in de buitenlucht kweken?

Het Nederlandse gedoogbeleid, dat al decennia lang bekend stond als een van de meest progressieve ter wereld (dat is het al heel lang niet meer!), heeft verschillende regels en voorschriften met betrekking tot het bezit en gebruik van cannabis. Hoewel er veel vrijheden zijn op het gebied van cannabisgebruik, is het hebben van vijf wietplanten in je tuin niet toegestaan. In dit blog zullen we de redenen achter dit verbod onderzoeken, waarbij we ons richten op de overlast, de rol van de politie, het Openbaar Ministerie, de officier van justitie, inbeslagname, boetes en vervolging.

Gedoogbeleid

Het Nederlandse gedoogbeleid, dat in 1976 werd ingevoerd, heeft als doel om het gebruik van cannabis te reguleren en de overlast te verminderen. Onder dit beleid is het bezit en gebruik van maximaal vijf gram cannabis voor persoonlijk gebruik toegestaan. Dit beleid heeft Nederland wereldwijd bekendheid gegeven als een tolerant land op het gebied van drugs.

Overlast

Een van de belangrijkste redenen waarom het hebben van vijf wietplanten in je tuin niet is toegestaan, is de mogelijke overlast die dit met zich mee kan brengen. Wietplanten kunnen een sterke geur verspreiden, vooral tijdens de bloeiperiode, wat tot klachten van omwonenden kan leiden. Daarnaast kan het hebben van wietplanten aantrekkelijk zijn voor dieven en kan het de veiligheid in de buurt in gevaar brengen.

Rol van de politie

Hoewel het gedoogbeleid het gebruik van cannabis toestaat, heeft de politie nog steeds de taak om de openbare orde te handhaven en strafbare feiten te bestrijden. Het kweken van wietplanten valt nog steeds onder de Opiumwet, die de teelt, bezit, verkoop en productie van drugs verbiedt. De politie heeft de bevoegdheid om op te treden bij het aantreffen van wietplanten in een tuin, zelfs als het om maximaal vijf planten gaat.

wietplanten buitenlucht kweken

Openbaar Ministerie en officier van justitie

Na inbeslagname van de wietplanten zal het Openbaar Ministerie (OM) de zaak beoordelen en beslissen of er vervolging moet plaatsvinden. De officier van justitie heeft de bevoegdheid om een strafrechtelijke vervolging in te stellen en kan besluiten tot het opleggen van een boete of andere strafmaatregelen. Dit besluit wordt genomen op basis van verschillende factoren, zoals de hoeveelheid planten (vijf of minder) en de vraag of de eigenaar afstand heeft gedaan van de hennepplanten.

Inbeslagname en boetes

Bij het aantreffen van vijf wietplanten in een tuin, heeft de politie de bevoegdheid om de planten in beslag te nemen. Deze inbeslagname is hoofdzakelijk een preventieve maatregel. Daarnaast kan de officier van justitie een boete opleggen aan de kweker, afhankelijk van de omstandigheden. De hoogte van de boete kan variëren en is onderhevig aan wettelijke richtlijnen.

Vervolging

Hoewel het hebben van vijf wietplanten in je tuin niet automatisch tot vervolging leidt, kan het wel leiden tot strafrechtelijke stappen, afhankelijk van de omstandigheden en het aantal planten. Het Openbaar Ministerie beoordeelt elke zaak individueel en beslist of er voldoende bewijs is voor een strafrechtelijke vervolging. Als er sprake is van verzwarende omstandigheden, zoals de intentie om te handelen of het veroorzaken van grote overlast, kan dit leiden tot een hogere kans op vervolging.

Andere gevolgen

Daarnaast kan de Woningbouw de huurovereenkomst (door de rechter laten) beeindigen in geval er sprake is van hennepteelt. Het feit dat de planten buiten de woning zijn gekweekt is geen garantie dat de rechter het verzoek tot beeindiging van de huurovereenkomst afkeurt. U loopt dus een risico uw woning kwijt te raken.

Conclusie

Hoewel het Nederlandse gedoogbeleid een zekere mate van vrijheid biedt op het gebied van cannabisgebruik, geldt dit niet voor het hebben van vijf wietplanten in je tuin. De mogelijke overlast en veiligheidsrisico’s die dit met zich mee kunnen brengen, evenals de strikte handhaving van de Opiumwet door de politie en het Openbaar Ministerie, maakt dat er risico’s zijn in geval van het bezit en kweken van zogenaamde buitenplanten.

Heeft u naar aanleiding van deze blog nog vragen? Vul ons contactformulier in of e-mail ons naar keizer@kknm.nl of bel 06-20446860.

Vragen over uw zaak?

    Heeft u al een dagvaarding ontvangen? Vul dan het uitgebreide contactformulier in