Terug naar het overzicht

Ontnemingsmaatregel of Pluk-ze

Hoeveel geld kan Justitie van mij afpakken?

Als een verdachte wordt veroordeeld voor (betrokkenheid bij) een hennepplantage zal het Openbaar Ministerie vaak, naast het eisen van een straf (geldboete, werkstraf, gevangenisstraf of een combinatie), ook vorderen dat de criminele winst die is behaald van hem wordt afgenomen. Dit wordt ook wel de ontnemingsmaatregel genoemd (of pluk-ze). De Officier van Justitie zal in dat geval aannemelijk moeten maken hoeveel winst is behaald met de hennepplantage. Let op: de Officier van Justitie hoeft niet te bewijzen dat er winst is behaald en hoeveel. Een schatting is voldoende.

Het ontnemingsrapport en BOOM

Als de Officier van Justitie van plan is een ontnemingsvordering in te dienen bij de Rechtbank, wordt er een zogenaamd ontnemingsrapport opgesteld. In omvangrijke zaken gebeurd dat door het BOOM (Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie), het pluk-ze bureau van het OM. In kleinere zaken wordt het rapport opgesteld door een hennepteam van de politie. In dat rapport wordt een schatting gemaakt van de criminele winst die is behaald.

Wat betekent wederrechtelijk verkregen voordeel?

Deze criminele winst wordt ook wel het “wederrechtelijk verkregen voordeel genoemd”. Wederrechtelijk is een ander woord voor onrechtmatig; dus in dit geval verkregen door middel van een misdrijf (namelijk het telen van wiet).

Hoe komt de politie tot de schatting van het voordeelsbedrag?

Vaak klopt de schatting van de politie niet met de werkelijkheid. Bij het berekenen van de geschatte criminele winst wordt namelijk uitgegaan van een aantal veronderstellingen. Eén van die veronderstellingen is dat iedere oogst volledig slaagt (met andere woorden: alle geoogste planten zijn van topkwaliteit) en er altijd een vaste prijs voor wordt betaald (€ 4.070 per kg).
Een andere veronderstelling is dat eerdere oogsten uit evenveel planten bestond als de aangetroffen oogst (met andere woorden: als de hennepkwekerij die wordt aangetroffen uit 500 planten bestond, zal dat ook wel gelden voor eerdere oogsten). Weer een andere veronderstelling is dat de hennepkwekerij in recordtempo is opgebouwd.

Het gevolg van deze veronderstellingen is dat het geschatte voordeelsbedrag bijna altijd (veel) hoger ligt dan de winst die daadwerkelijk is behaald. In de echte wereld gaan oogsten immers vaak (deels) verloren (ziekten, schimmels, spint etc.). Ook beginnen veel thuiskwekers eerst met een testkwekerij om vervolgens op te schalen naar een grotere (tent) en duurt het opbouwen van een (professioneel opgezette) kwekerij (vooral bij doe-het-zelvers) vaak veel langer dan geschat.

Een actieve verdediging is vereist!

Het is belangrijk te beseffen dat rechters vaak uitgaan van het bedrag dat door het Openbaar Ministerie wordt geschat als criminele winst, tenzij de verdachte (met behulp van bewijsmiddelen) aannemelijk maakt dat de daadwerkelijk behaalde winst veel lager was. Een actieve verdediging is dus vereist! Het is daarom altijd verstandig om bij een ontnemingsvordering door het Openbaar Ministerie advies in te winnen bij een (in hennepzaken gespecialiseerd) strafrechtadvocaat.

Hebt u naar aanleiding van deze blog nog vragen? E-mail mij naar keizer@kknm.nl of bel 06-20446860.

Vragen over uw zaak?

    Heeft u al een dagvaarding ontvangen? Vul dan het uitgebreide contactformulier in