Terug naar het overzicht

De Opiumwet en straffen

Wat is de Opiumwet?

In de Opiumwet staan middelen die in Nederland verboden zijn, kortgezegd: drugs. De Opiumwet bestaat uit twee lijsten. Lijst 1 bevat de harddrugs (zoals heroïne, cocaïne, XTC, GHB etc.) en lijst 2 bevat de softdrugs (zoals hasj en wiet, paddo’s en slaap- en kalmeringsmiddelen).

Hoe lang bestaat de Opiumwet?

De Opiumwet is al bijna 100 jaar oud (uit 1928) en wordt regelmatig gewijzigd en aangevuld; voornamelijk om (synthetische) stoffen toe te voegen. Zo werd in 2017 bijvoorbeeld 4-FMP toegevoegd aan lijst 1 en het was vanaf dat moment verboden in Nederland (terwijl het voor die datum dus ‘legaal’ was om het te (ver)kopen.

Wat is verboden onder de Opiumwet?

De Opiumwet verbiedt i) het binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen (smokkelen), ii) te telen, te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken of te vervoeren, iii) het aanwezig te hebben en iv) het te vervaardigen van de middelen als genoemd in lijst 1 en 2 van de wet.

Is het juist dat het gebruik van drugs niet strafbaar is?

Ja. In Nederland is het niet verboden om drugs te gebruiken. De achterliggende gedachte daarachter is dat drugsgebruikers om (medische) hulp moeten kunnen vragen als er iets mis gaat zonder het risico te lopen strafrechtelijk vervolgd te worden. Het is wel strafbaar om drugs aanwezig te hebben (dus op zak te hebben).

Welke straffen staan in de Opiumwet?

In art. 10 en 11 van de Opiumwet staan de zogenaamde strafbaarstellingen. Hierin worden de maximale straffen opgesomd die kunnen worden opgelegd in geval van een veroordeling, bijvoorbeeld:

  • Telen, aanwezig hebben of produceren cannabis: 2 jaar gevangenisstraf;
  • ‘Professioneel’ telen cannabis: 4 jaar gevangenisstraf;
  • Aanwezig hebben harddrugs: 6 jaar gevangenisstraf;
  • Verkopen of produceren harddrugs: 8 jaar gevangenisstraf;
  • Binnen grondgebied brengen harddrugs: 12 jaar gevangenisstraf;
  • Vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, we helpen je graag.

Vragen over uw zaak?

    Heeft u al een dagvaarding ontvangen? Vul dan het uitgebreide contactformulier in