Terug naar het overzicht

Het voordeelsbedrag bij ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel

De ontnemingsvordering

In het geval u wordt veroordeeld wegens betrokkenheid bij een hennepplantage, zal de Officier van Justitie een ontnemingsvordering indienen. Dit is een schatting van de criminele winst die behaald zou zijn met de exploitatie van de hennepkwekerij (zie voor meer informatie over de ontnemingsmaatregel Blog 1: “Ontnemingsmaatregel of pluk-ze”). Dit wordt ook wel het “voordeelsbedrag” genoemd.

Hoe wordt geschat hoeveel geld er is verdiend met de kwekerij?

De schatting van het voordeelsbedrag wordt gemaakt door het aantal aangetroffen planten te vermenigvuldigen met het aantal geschatte geslaagde oogsten (totaal aantal oogsten minus de laatste aangetroffen oogst). De uitkomst van die berekening is het totaal aantal geschatte planten die zijn geoogst (en verkocht).

Dit aantal wordt vervolgens vermenigvuldigd met de gemiddelde opbrengst per plant (dat is afhankelijk van het aantal planten per m2, indien niet bekend wordt uitgegaan van 28,2 gram per plant) maal de gemiddelde straatprijs van € 4.070,00 per kg. Hieruit komt de geschatte bruto-opbrengst (of omzet, zo u wilt). Hiervan worden dan vervolgens de kosten afgetrokken (zoals aanschaf planten, voeding, waterverbruik, investeringen, personeel etc.).

Een voorbeeld:

Bij de heer X wordt op 1 december 2020 een hennepplantage aangetroffen van 500 planten. De planten zijn nagenoeg oogstrijp. De heer X zwijgt in alle toonaarden. Omdat zijn hennepplantage erg vervuild is (stof op de lampen, vervuild koolstoffilter) en er hennep ligt te drogen, schat de politie dat er twee keer (eerder) is geoogst. De aangetroffen oogst zou dus de derde keer zijn. In het ontnemingsrapport is de volgende berekening te lezen:
500 planten x 28,2 gram x 2 oogsten = 28,2 kg x € 4.070 = € 114.774,=

De heer X zou dus een “omzet” hebben gemaakt van ruim 114.000 euro (voor het gemak laat ik het kostenaspect even buiten beschouwing). De Officier van Justitie zal in dat geval de Rechtbank vorderen om, naast het opleggen van een straf, te bepalen dat bovenstaand bedrag van de heer X wordt “ontnomen”. In de praktijk betekent dit dat het CJIB een acceptgiro stuurt dat binnen de gestelde termijn dient te worden voldaan.

Moet de Officier van Justitie bewijzen hoeveel oogsten er zijn geweest?

De Officier van Justitie hoeft niet te bewijzen dat de heer X bovenstaand bedrag ook daadwerkelijk verdiend heeft met de hennepplantage, hij hoeft dat slechts “aannemelijk” te maken. De heer X doet er dus goed aan om de rechter (met behulp van bewijsmiddelen) ervan te overtuigen dat de daadwerkelijk behaalde winst (veel) lager lag dan het geschatte voordeelsbedrag. Het is daarom altijd verstandig om bij een ontnemingsvordering door het Openbaar Ministerie advies in te winnen bij een (in hennepzaken gespecialiseerd) strafrechtadvocaat.

Hebt u naar aanleiding van deze blog nog vragen? E-mail mij naar keizer@kknm.nl of bel 06-20446860.

Vragen over uw zaak?

    Heeft u al een dagvaarding ontvangen? Vul dan het uitgebreide contactformulier in