Terug naar het overzicht

Waarom is wiet niet legaal?

Wij ontvangen vaak de vraag; waarom is wiet niet legaal? Het eenvoudige antwoord is omdat het in Nederland verboden is. Dat is natuurlijk een beetje flauw antwoord, maar daardoor niet minder waar. Als je erover nadenkt is het natuurlijk vreemd dat een plant überhaupt kan worden “verboden”. De mensheid gebruikt al 10.000 jaar (industriële) hennep als landbouwgewas waarvan de vezels werden gebruikt voor het maken van netten, zeilen, touw en kleding en de zaden als voedsel. Pas bij de inwerkingtreding van de Opiumwet in 1928 werd de in-, door- en uitvoer van hennep in Nederland strafbaar. Het duurde vervolgens tot 1953 dat ook het bezit van cannabis strafbaar werd.

Hoe kan wiet strafbaar zijn als je het in de coffeeshop kunt kopen?

De (ver)koop van wiet is in Nederland strafbaar. Maar de overheid gedoogt sinds de jaren ’70 dat coffeeshops wiet aan consumenten verkopen. Dat betekent dat de koper en de coffeeshophouder niet worden vervolgd als zij zich aan bepaalde spelregels houden. Zo mag er niet meer dan 5 gram wiet per dag per persoon worden verkocht. En de totale voorraad van de coffeeshop mag niet meer zijn dan 500 gram. De coffeeshophouder mag de wiet dus wel verkopen, maar de inkoop van wiet is niet gedoogd. Dat betekent dat hij de wiet dus niet mag ‘inkopen’.

Gaat Nederland cannabis ooit legaliseren?

En er gaan steeds meer stemmen op (ook in Den Haag) om cannabis te legaliseren (of tenminste te reguleren). Legaliseren betekent dat het niet langer strafbaar is. Reguleren betekent dat de (ver)koop wordt gebonden aan regels en vergunningen.

Experiment Gesloten Coffeeshopketen

Het kabinet in het regeerakkoord van 2017-2021 afgesproken om een experiment uit te voeren in 10 gemeenten. Hierbij krijgen 10 telers een vergunning om cannabis te mogen telen en verkopen (aan de coffeeshops in die 10 gemeenten). Het experiment moet duidelijk maken of een ‘legale’ verkoop (positieve) effecten heeft op de volksgezondheid, openbare orde en criminaliteit. De uitkomst van het experiment zal bepalend zijn bij de vraag of Nederland (de teelt van) wiet ooit gaat legaliseren of reguleren.

Waarom zijn sommigen tegen het legaliseren van wiet?

Tegenstanders van legaliseren en/of regulering wijzen op i) de schadelijke effecten van cannabis (het zou een ‘opstap’ zijn naar het gebruik van zwaardere (hard)drugs) en ii) het feit dat het legaliseren van cannabis in strijd zou zijn met internationale verdragen (zoals het VN-verdrag uit 1961).

Waarom zijn sommigen voor het legaliseren van wiet?

Voorstanders van legalisatie wijzen er op dat er juist veel voordelen zijn als drugs (en met name cannabis) niet langer strafbaar is. In dat geval kan er belasting worden geheven op de (ver)koop, kunnen regels worden gesteld aan de kwaliteit van de cannabis en kan Justitie

zich richten op zwaardere vormen van criminaliteit (zoals overvallen en liquidaties). Ook verliezen criminele organisaties hun inkomen.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben dan mag u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen, of u kunt ons e-mailen via keizer@kknm.nl of bellen naar 0620446860.

Vragen over uw zaak?

    Heeft u al een dagvaarding ontvangen? Vul dan het uitgebreide contactformulier in