Terug naar het overzicht

Wat is een dagvaarding?

Een dagvaarding is niets meer en niets minder dan een oproep aan een persoon om voor de rechter te verschijnen. In het geval van een oproep voor een strafzaak wordt de dagvaarding uitgegeven door het Openbaar Ministerie met als doel de datum en het tijdstip aan de verdachte kenbaar te maken en hem (of haar) op de hoogte te stellen van de aanklachten

Tenlastelegging

Een dagvaarding bevat, naast datum en tijdstip, de tenlastelegging waarin de beschuldigingen tegen de verdachte worden uiteengezet. Het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor het opstellen van de tenlastelegging, die specifieke details bevat over de strafbare feiten waarvan de verdachte wordt beschuldigd. Het doel van de tenlastelegging is om de verdachte op de hoogte te stellen van de exacte aanklachten tegen hem of haar, zodat diegene zich kan voorbereiden op de verdediging.

Betekening van de dagvaarding

Een dagvaarding moet op een juiste wijze worden betekend aan de verdachte. Dit houdt in dat de dagvaarding -in beginsel- in persoon aan de verdachte dient te worden uitgereikt. Dit wordt gecontroleerd door een handtekening van de verdachte op de betekeningsdocumenten. Als een verdachte ter terechtzitting verschijnt is de dagvaarding per definitie geldig. Als een dagvaarding niet in persoon uitgereikt kan worden, mag het Openbaar Ministerie de dagvaarding betekenen aan een medewerker van de griffie van de Rechtbank. Er dient dan wel een kopie van de dagvaarding verstuurd te zijn naar het (laatst opgegeven) postadres van de verdachte.

Als de verdachte niet ter terechtzitting verschijnt, zal de rechter de geldigheid van de betekening van de dagvaarding controleren. In het geval de dagvaarding op een juiste wijze is betekend, wordt er ‘verstek’ verleend aan de verdachte. Dit betekent dat de zaak buiten diens aanwezigheid wordt afgedaan.

wat is een dagvaarding

Verdachte is niet verplicht te verschijnen

Een verdachte is niet verplicht te verschijnen, maar het is -gezien bovenstaande- wel verstandig. De verdachte kan er ook voor kiezen om een advocaat te machtigen om namens hem (of haar) het woord te voeren.

Termijn van hoger beroep

Let op! Als de verdachte niet verschijnt en de dagvaarding op een juiste wijze in persoon is uitgereikt dan gaat de hoger beroep termijn van 14 dagen in op het moment van de uitspraak! Is de dagvaarding niet in persoon uitgereikt (maar wel geldig betekend), dan gaat de hoger beroep termijn lopen zodra de uitspraak van de rechter aan de verdachte bekend is gemaakt.

Heeft u naar aanleiding van deze blog nog vragen? Vul ons contactformulier in of e-mail ons naar keizer@kknm.nl of bel 06-20446860.

Vragen over uw zaak?

    Heeft u al een dagvaarding ontvangen? Vul dan het uitgebreide contactformulier in