Terug naar het overzicht

Wietkwekerij en straffen

De straf voor het telen van wiet is afhankelijk van een aantal factoren, maar de belangrijkste is de omvang van de kwekerij; met andere woorden: het aantal planten. Daarnaast speelt ook een rol de mate van professionaliteit van de kwekerij en/of er sprake is van recidive. Recidive betekent dat de verdachte al eerder is veroordeeld voor een soortgelijk strafbaar feit.

Voor iemand die niet eerder is veroordeeld voor een soortgelijk strafbaar feit (die verdachte wordt een“first offender” genoemd) hebben rechters richtlijnen opgesteld. Dit worden de LOVS-oriëntatiepunten genoemd (LOVS: Landelijke Overleg Vakinhoud Strafrecht). De te verwachten straf vind je hieronder:

50-100 planten: geldboete van 1000 euro
100-500 planten: 120 uur taakstraf + 1 maand voorwaardelijke gevangenisstraf
500-1000 planten: 180 uur taakstraf + 2 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf

Wat is een voorwaardelijke gevangenisstraf?

Een voorwaardelijke gevangenisstraf betekent dat de verdachte niet daadwerkelijk naar de gevangenis hoeft. Wel wordt er een proeftijd opgelegd (meestal 2 jaar) waarbinnen de veroordeelde zich netjes dient te gedragen (anders gezegd: geen misdrijven mag plegen). Als de veroordeelde toch binnen de proeftijd een misdrijf pleegt (en dat hoeft geen soortgelijk misdrijf te zijn) dan wordt de voorwaardelijke straf alsnog ten uitvoer gelegd. De veroordeelde moet dan alsnog 1 of 2 maanden naar de gevangenisstraf (deze straf komt uiteraard bovenop de straf voor het nieuwe misdrijf).

Bovengenoemde orientatiepunten gaan uit van het min of meer bedrijfsmatig (of in ieder geval met een zekere professionaliteit) kweken van hennepplanten in ruimtes zoals een (woon)huis, loods of andere soortgelijke ruimte met als kennelijk doel de verkoop van de geoogste planten. Het betreft een verdachte die voor dit delict first offender is en die niet in het kader van een georganiseerd verband handelt. Uitgangspunt bij hantering van deze oriëntatiepunten is dat het financieel voordeel is/wordt ontnomen en dat apparatuur is/wordt verbeurdverklaard en/of onttrokken aan het verkeer. Deze oriëntatiepunten zien niet mede op de diefstal van elektriciteit (hoewel in de praktijk vaak sprake is van diefstal van stroom legt de rechter meestal toch een straf op gelijk aan deze oriëntatiepunten).

De oriëntatiepunt zie, zoals hierboven gesteld, op het aantal planten dat wordt aangetroffen. Als meerdere oogsten zijn tenlastegelegd en bewezenverklaard, kan dus hoger worden gestraft. De oriëntatiepunten gaan uit van droge hennep. Natte hennep is doorgaans vier keer zo zwaar als droge hennep.

Hoe zijn de straffen opgebouwd?

Voor het (enkele) aanwezig hebben van cannabis (wiet/softdrugs) gelden andere richtlijnen. Hierbij wordt de straf bepaald aan de hand van het gewicht:

31-100 gram: geldboete van 200 euro
100-300 gram: geldboete van 400 euro
300-500 gram: geldboete van 750 euro
500-2500 gram: 100 uur taakstraf
2500-5000 gram: 180 uur taakstraf
5000-10000 gram 4 maanden gevangenisstraf onvoorwaardelijk
10000-25000 gram 6 maanden gevangenisstraf onvoorwaardelijk
25000-250000 gram 12 maanden gevangenisstraf onvoorwaardelijk

Wat betekent een onvoorwaardelijke gevangenisstraf?

Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf betekent dat de veroordeelde wel naar de gevangenis moet. Deze straf wordt echter pas ten uitvoer gelegd (geëxecuteerd) als de uitspraak ook definitief is geworden (onherroepelijk). Een uitspraak wordt onherroepelijk als de veroordeelde, noch de Officier van Justitie in hoger beroep gaat. Wordt er wel hoger beroep ingesteld (dat ook “in appèl gaan” wordt genoemd) dan wordt de zaak eerst opnieuw beoordeeld door de raadsheren van het Gerechtshof. Na deze uitspraak is nog cassatie mogelijk bij de Hoge Raad. Hierdoor duurt het vaak jaren voordat een uitspraak definitief wordt.

Vrijblijvend contact opnemen?

Is uw wietplantage opgerold en heeft u vragen aan ons? Schroom niet en vul direct het contactformulier in. Het eerste gesprek is altijd gratis en pro deo is mogelijk!

Vragen over uw zaak?

    Heeft u al een dagvaarding ontvangen? Vul dan het uitgebreide contactformulier in