Terug naar het overzicht

Hoe gevaarlijk is een wietplantage (in je woning?)

Gevaarzetting

Het opzetten van een hennepkwekerij (in uw woning) is niet zonder risico’s. De vaakst voorkomende gevaren bij een hennepkwekerij zijn waterschade, kortsluiting (brand en ontploffing) en koolmonoxidevergiftiging.

Waterschade bij hennepkwekerij

Omdat het ondoenlijk is iedere hennepplant handmatig te bewateren, wordt vaak gebruik gemaakt van automatische bewateringssystemen in combinatie met het gebruik van een watervat. In geval van het overlopen van het watervat ontstaat waterschade. Zeker in het geval er wordt gekweekt in een appartementencomplex (met onderburen) kan dit zeer gevaarlijk zijn omdat het water langs de muren naar beneden loopt (waarbij er gevaar is voor elektrocutie). In geval van waterschade wordt dikwijls, vanwege de gevaarlijke situatie (voor derden), de politie ingeschakeld. Die mogen vervolgens op basis van de Politiewet de woning betreden.

Kortsluiting, brand en ontploffing bij wietkwekerij

Een ander regelmatig voorkomende gevaarzetting betreft kortsluiting, brand en/of ontploffing in de hennepkwekerij. Dat komt omdat er vaak wordt geknoeid met de elektriciteit. Illegale aansluitingen (‘achter de meter om’) worden meestal door beunhazen aangelegd en gebeurt vaak met ondeugdelijke verbindingen, hetgeen kan leiden tot 1) brand door i) kortsluiting door temperatuurverhoging als gevolg van bundeling van snoeren ii) montage van voorschakelapparatuur en lampen op houten platen of balken en iii) overbelasting van de huisaansluitkabel en 2) elektrocutiegevaar (door ondeskundige montage).

wietplantage gevaarlijk

Koolmonoxide (CO) en kooldioxide (CO2)

Verder wordt er in hennepkwekerijen vaak gebruik gemaakt van kachels voor de verwarming van de kwekerij. Als er sprake is van slecht afgestelde gastoestellen dan ontstaat koolmonoxide als bijproduct en dit kan leiden tot koolmonoxide(CO)-vergiftiging.

Toevoeging van kooldioxide (CO2) leidt tot een aanzienlijke verkorting van de kweekduur (tot wel 20%) maar de kooldioxide verdrijft de zuurstof in de ruimte. Het zuurstofgehalte in de lucht kan daardoor dalen onder de 19%. Bij langere blootstelling veroorzaakt dit onder meer sufheid, een toename van de bloeddruk en duizeligheid. Na 5 tot 10 minuten raakt men bewusteloos, gevolgd door ademstilstand na 30 minuten tot een uur.

Contact opnemen

Heeft u naar aanleiding van deze blog nog vragen? Vul ons contactformulier in of email ons naar keizer@kknm.nl of bel 06-20446860.

Vragen over uw zaak?

    Heeft u al een dagvaarding ontvangen? Vul dan het uitgebreide contactformulier in