Terug naar het overzicht

Wietplantage in een koopwoning

Is uw hennepkwekerij ontdekt in uw koopwoning? Deze blog behandelt de gevolgen voor eigenaren van koopwoningen.

Consequenties voor de eigenaar

In geval van ontdekking van een hennepkwekerij in een koopwoning loopt u het risico dat de burgemeester van uw gemeente de woning voor bepaalde tijd sluit. De burgemeester heeft die bevoegdheid op grond van de Wet Damocles.

Voornemen om woning te sluiten

U ontvangt eerst een brief van de burgemeester waarin staat welke beslissing de burgemeester voornemens is te nemen. Dit kan, zoals hierboven aangegeven, een sluiting van de woning betekenen (bijvoorbeeld voor 3, 6, 9 of 12 maanden) maar het is ook mogelijk dat er een last tot dwangsom wordt opgelegd. Dit is in feite een waarschuwing waarbij een boetebedrag dient te worden voldaan indien u binnen een bepaalde periode opnieuw wordt gepakt met een kwekerij. Ons advies is -in de meeste gevallen- deze last tot dwangsom te accepteren omdat u er verder niets van merkt.

Zienswijzen tegen voorgenomen sluiting

In het geval de burgemeester besluit om de woning te sluiten heeft u de mogelijkheid om binnen een termijn van twee weken uw zienswijzen in te dienen. Dat zijn uw bezwaren tegen het voorgenomen besluit. Dat kan vaak per brief of e-mail (en in sommige gevallen zelfs mondeling). De burgemeester zal uw zienswijzen meewegen en vervolgens een definitief besluit nemen.

wietplantage in koophuis

Bezwaarschrift

Tegen dit definitieve besluit is het mogelijk om in bezwaar te gaan. Uw bezwaarschrift wordt vervolgens behandeld door een bezwaarcommissie van de gemeente. Probleem is wel dat het weken duurt voordat er op het bezwaar wordt beslist terwijl het indienen van een bezwaarschrift geen opschortende werking heeft. Dit betekent dat de sluiting van de woning wel gewoon doorgaat.

Kort geding

Om dat te voorkomen is het mogelijk om gelijktijdig een kort geding te beginnen en de voorlopige voorzieningenrechter te vragen de sluiting van de woning (op korte termijn) te verbieden. Indien de voorzieningenrechter dat verzoek toewijst, betekent dat niet dat de woning niet meer gesloten mag worden. Als de bezwaarcommissie het bezwaar ongegrond acht (en u niet in beroep gaat bij de rechter) wordt de woning alsnog gesloten. Dit geldt eveneens indien u wel in beroep gaat en de bestuursrechter het beroep afwijst.

Neem contact met ons op

In bovengenoemde gevallen is het van groot belang dat u gespecialiseerde rechtsbijstand heeft. Heeft u naar aanleiding van deze blog nog vragen? Vul ons contactformulier in of e-mail ons naar keizer@kknm.nl of bel 06-20446860.

Vragen over uw zaak?

    Heeft u al een dagvaarding ontvangen? Vul dan het uitgebreide contactformulier in