Terug naar het overzicht

Diefstal van elektriciteit bij een hennepkwekerij

Hennepkwekerijen gaan vaak gepaard met de diefstal van elektriciteit. De reden hiervoor is niet dat wietkwekers de stroomrekening niet zouden willen (of kunnen) betalen. Maar een (plotselinge) sterke verhoging van het energieverbruik (en dus de stroomrekening bij de energiemaatschappij) zou de kans op ontdekking kunnen vergroten. Dat wil overigens niet zeggen dat de energiemaatschappij stroomafname “buiten de meter om” niet (op afstand) kan ontdekken. In geval er een zogenaamde netmeting wordt gedaan, wordt berekend hoeveel stroom in een bepaalde wijk wordt geleverd én hoeveel er wordt geregistreerd (en afgerekend). Als er een (duidelijk) verschil is én de energiemaatschappij ziet dat er een patroon zichtbaar is in het stroomverbruik (vaak worden lampen automatisch op een bepaald tijdstip aan- en uitgezet, bijvoorbeeld in een 12-uurscyclus), dan is de kans groot dat ergens in de wijk (meestal in een specifiek rijtje huizen of appartementen) sprake is van een hennepkwekerij.

Diefstal van elektriciteit met braak/verbreking

In het geval de energiemaatschappij aangifte heeft gedaan van diefstal van stroom dan ontvangt u van de Officier van Justitie een brief om bij de rechter te verschijnen. Dit noemen we een dagvaarding. Hierin staat, naast het telen van hennep, ook het verwijt dat u wederrechtelijk (=onrechtmatig) elektriciteit hebt weggenomen. Vaak staat er ook bij dat dit gepaard is gegaan met “braak of verbreking”. Hiermee wordt gedoeld op het verbreken van de zegels in de meterkast om bij het elektriciteitswerk te komen. Diefstal met braak is een zwaarder verwijt dan enkel diefstal.

Bewijs van diefstal van elektriciteit

De Officier van Justitie moet wel kunnen bewijzen dat u stroom hebt gestolen. Het enkele feit dat u betrokken bent (geweest) bij een hennepkwekerij, betekent niet automatisch dat u ook degene bent die de stroomkabel “buiten de meter om” hebt aangelegd. Ook is het niet voldoende dat u wetenschap had van het feit dat de afgenomen stroom ten behoeve van de hennepkwekerij niet via de meter werd geregistreerd. Om dit feit te bewijzen zal de Officier van Justitie daarom bewijsmiddelen moeten presenteren aan de Rechtbank dat u i) wetenschap had en ii) de stroom zelf hebt omgeleid (dan wel hebt samengewerkt met degene die de stroom heeft omgeleid).

Terugdraaien van de teller levert ook diefstal op

Ook als u geen illegale aftakking maakt (of laat maken) maar de teller terugdraait (of laat draaien) steelt u elektriciteit. Op sommige (concurrerende) websites wordt verwezen naar een uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch van 10 juni 2013 waarin werd bepaald dat het terugdraaien van de teller wel oplichting, maar geen diefstal oplevert. Die uitspraak is al lang achterhaald. De Hoge Raad (ons hoogste rechtscollege) heeft al op 12 maart 2019 bepaald dat de opzet van degene die de teller terugdraait gericht is om zich (ongeregistreerde) elektriciteit toe te eigenen (zonder ervoor te betalen). Dit levert, volgens de Hoge Raad, dus

wel degelijk diefstal op (ondanks dat een en ander – in sommige gevallen – ook als oplichting zou kunnen worden aangemerkt).

Welke kosten mag de energiemaatschappij in rekening brengen?

Een deskundige van de energiemaatschappij zal de politie vergezellen bij de inval in de woning (of bedrijfspand). De reden hiervoor is tweeledig. Allereerst moeten zij de stroom afsluiten (en daarmee zorgen voor een veilige omgeving voor de politie om in te kunnen werken). Daarnaast wordt er, samen met de politie, een schatting gemaakt van de totale kweekperiode. Deze schatting wordt gemaakt op basis van zogenaamde indicatoren (=aanwijzingen van eerdere oogsten), zoals vervuiling, stofophoping, kalkafzetting, knipafval etc. Op basis van deze schatting wordt later een berekening gemaakt in de ontnemingszaak (hoeveel geld de verdachte moet terugbetalen aan de Staat, zie hiervoor mijn blog: voordeelsbedrag ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel.

Op basis van diezelfde schatting berekend de energiemaatschappij het stroomverbruik in de hennepkwekerij. De afgenomen elektriciteit moet (uiteraard) alsnog worden betaald. Daarnaast zal de energiemaatschappij kosten in rekening brengen voor het verwijderen en herplaatsen van de meter en een boetegedeelte.

Let op: als er kosten in rekening worden gebracht voor het onderzoek in de meterkast terwijl er geen sprake was van diefstal van stroom, dan adviseren wij u deze factuur niet te betalen. Deze (opsporings)kosten komen voor rekening van de politie.

Betalingsregeling energiemaatschappij

Kunt u de rekening niet in één keer voldoen? Neem dan contact op met de energiemaatschappij voor het treffen van een betalingsregeling. Vaak wordt wel gevraagd om een aanbetaling. Ons advies is om een eenmalige aanbetaling voor te stellen van 30% van de totale vordering en de rest in zoveel mogelijk termijnen. Vaak gaat de energiemaatschappij daar wel mee akkoord.

Vragen over diefstal van stroom bij een hennepkwekerij?

Mocht u nog vragen hebben dan mag ons altijd contacten via het CONTACTFORMULIER of u kunt ons e-mailen via keizer@kknm.nl of bellen naar 0620446860.

De politie moet allereerst in het bezit zijn van een machtiging tot binnentreden (in de volksmond ook wel huiszoekingsbevel genoemd). Vraag daar dus altijd naar! Verder moet het doel van het binnentreden worden vermeld. Ook moeten de verbalisanten zich legitimeren. Worden hier fouten gemaakt, dan kan het zijn dat de rechter oordeelt dat binnentreden niet rechtmatig heeft plaatsgevonden. Dit kan grote consequenties hebben voor uw zaak, bijvoorbeeld dat de vondst van de kwekerij van het bewijs moet worden uitgesloten.

Vragen over uw zaak?

    Heeft u al een dagvaarding ontvangen? Vul dan het uitgebreide contactformulier in