Terug naar het overzicht

Wietplantage in huurwoning: wat zijn de gevolgen?

Vaak worden hennepkwekerijen ontdekt in huurwoningen van Woningbouwverenigingen of -stichtingen. Deze blog behandelt de gevolgen voor huurders c.q. bewoners van deze woningen.

Consequenties voor de huurder

In geval van ontdekking van een hennepkwekerij in een huurwoning, krijgt de huurder c.q. bewoner niet alleen te maken met de strafrechtelijke gevolgen (een strafzaak en ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel (zie blog: “het voordeelsbedrag bij ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel”) en een mogelijke huisuitzetting door de burgemeester (zie blog: “wat moet ik doen als de burgemeester mijn huis wil sluiten”) maar ook een conflict met de woningeigenaar (Woningbouwvereniging of -stichting).

In de meeste gevallen is in de huurovereenkomst een bepaling opgenomen dat huurders geen hennep mogen telen in de woning of de woning niet anders mogen gebruiken dan voor bewoning. In geval van de ontdekking van een hennepkwekerij zal de eigenaar van de woning zich op het standpunt stellen dat er is gehandeld in strijd met de huurovereenkomst. Zij zullen dan -in de meeste gevallen- aan u voorstellen om gezamenlijk de huurovereenkomst op te zeggen (door middel van het ondertekenen van een opzeggingsovereenkomst). Het gevolg hiervan is dat u de woning uit moet. U bent niet verplicht om hieraan mee te werken, maar het gevolg daarvan is dat de eigenaar u gaat dagvaarden voor de (kanton)rechter met het verzoek om de huurovereenkomst te ontbinden.

Uitzonderingssituaties

Er zijn wel uitzonderingssituaties voorstelbaar waarbij het onredelijk wordt geacht dat de huurovereenkomst wordt ontbonden. U moet daarbij denken aan situaties waarbij het gaat om hele kleine hoeveelheden hennep(planten), in combinatie met zeer prangende persoonlijke omstandigheden (zoals (terminale) ziektes, de zorg voor minderjarige kinderen etc.). Maar in verreweg de meeste gevallen zal de huurovereenkomst wel worden ontbonden. U bent daarom vaak beter af om akkoord te gaan met de gezamenlijke huuropzegging; zeker in het geval u in de tussentijd vervangende woonruimte hebt gevonden.

Conclusie

Naast strafrechtelijke gevolgen loopt de huurder van een henneppand ook het risico dat de huurovereenkomst (al dan niet door tussenkomst van de rechter) wordt opgezegd c.q. ontbonden. De huurder komt dan bovendien (vaak) op een zwarte lijst hetgeen inhoudt dat voor een bepaalde periode geen sociale huurwoning meer gehuurd kan worden in de regio. De huurder is dan genoodzaakt een woning te huren van een particuliere verhuurder (hetgeen veel duurder is).

Heeft u naar aanleiding van deze blog nog vragen? Vul ons contactformulier in of e-mail ons naar keizer@kknm.nl of bel 06-20446860.

Vragen over uw zaak?

    Heeft u al een dagvaarding ontvangen? Vul dan het uitgebreide contactformulier in